Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clear cookies at shutdown but keep forum login data

 • 4 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 14 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello Is it possible to get Firefox to clear cookies at the close of Firefox but still keep forum login details and not delete forum login data. Help appreciated Thanks

Hello Is it possible to get Firefox to clear cookies at the close of Firefox but still keep forum login details and not delete forum login data. Help appreciated Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can create an exception by visiting the forum, press Ctrl+I > Permissions > Set cookies > Allow.

Hữu ích?

more options

Ctrl+I did not give me a choice of permissions. I am on linux, xenial64 puppy linux. Could this be why.

Hữu ích?

more options

Toggling "Delete cookies and site data when Firefox is closed" makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings and those settings prevail.

Create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

Make sure to keep the "Site settings".

 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in cookies, so make sure you aren't clearing important cookies.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Try using the flatpak version.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.