Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mousewhell scrolling Problem

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 68kassembler

more options

When I use the Mousewheel (middle Mouse Key) to scroll, the Side is Automatic scolling continue, although I no longer turn the mouse wheel. How do I disable this?

When I use the Mousewheel (middle Mouse Key) to scroll, the Side is Automatic scolling continue, although I no longer turn the mouse wheel. How do I disable this?

Giải pháp được chọn

I have found the Problem. Is not Firefox, is the Mouse Settings of my Mouse. I corrected that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I have found the Problem. Is not Firefox, is the Mouse Settings of my Mouse. I corrected that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.