Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make FireFox suggest default selection in search bar

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

How to make first firefox suggest default (instead of search in search bar). Attached image for reference.

How to make first firefox suggest default (instead of search in search bar). Attached image for reference.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can't make "Firefox Suggest" the default but you can move it closer to the top by unticking "Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results" in settings. The default action will always be "Search" or "Visit" the autofilled address.

Hữu ích?

more options

Where can I raise the feature request for this? The safari does this so well.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

You may get autofill to suggest full URLs from history if you have browser.urlbar.autoFill.adaptiveHistory.enabled set to true in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.