Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When viewing a PDF file in Firefox, I am unable to download or otherwise save the file to my Mac or iCloud folder

more options

How to I save the PDF file i'm viewing? I can be reached at [removed phone# from public support forum].

How to I save the PDF file i'm viewing? I can be reached at [removed phone# from public support forum].

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It depends. If the site allows viewing the PDF in Firefox's built-in PDF viewer, there is a download button near the right end of the PDF-specific toolbar. If you want to test with a basic PDF, here's one from the U.S. copyright office:

https://copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf

You should see a folder with a down arrow on the Save As button. Command+S (Save Page As) should also work.

If the site forces you to view the PDF in their own viewer, then the site control whether a download button is available. This can be tricky to work around.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.