Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Profile

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Locked out of Firefox due to: profile cannot be loaded because it is missing or inaccessible. Used all the options on your troubleshooting pages w/o results

Locked out of Firefox due to: profile cannot be loaded because it is missing or inaccessible. Used all the options on your troubleshooting pages w/o results

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

Primary location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>

Secondary location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/<profile>