Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download firefox

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold text

'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

On the right it appears you are using the old EOL Windows XP ?

If so then the most current version of Firefox you can run (on WinXP and Vista) is (32-bit) Fx 52.9.0 ESR. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/win32/ other locales are at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/win32/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

If you are using Windows 7 or later then download from www.mozilla.org/firefox/all/

If you are using Win7 or later then you may need to fix your UserAgent. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-reset-default-user-agent-firefox

The upcoming Firefox 115 ESR will be the latest to still support Windows 7, 8, 8.1, and macOS 10.12, 10.13, 10.14 https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-windows-7-8-and-81-moving-extended-support https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-users-macos-1012-1013-1014-moving-to-extended-support

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Are you using a special third-party build since you have "Mypal/68.12.3" appended to the user agent ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.