Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

full screen video not working

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

full screen video not working. when you full screen a video it show backround image at the right, left and bottom of the screen

full screen video not working. when you full screen a video it show backround image at the right, left and bottom of the screen

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We expect to include the fix in the 113.0.1 dot release tentatively scheduled for 23-May.