Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I got a "Secure connection failed during a connection to duckduckgo.com. I am using WIN xp and Mypal browser. What do I do now? If I click on Firefox, I get the same message

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I got a "Secure connection failed during a connection to duckduckgo.com. I am using WIN xp and Mypal browser. I get the same message if I try Firefox. What do I do now?

I got a "Secure connection failed during a connection to duckduckgo.com. I am using WIN xp and Mypal browser. I get the same message if I try Firefox. What do I do now?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 52 doesn't have recent certificate decoders. It's time to install Win10 or any Linux.