Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black corners

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Can someone help me get this black awful black corners out?? I don't really know what I've done to have them. With the previous update they weren't there.

Thanks!

Can someone help me get this black awful black corners out?? I don't really know what I've done to have them. With the previous update they weren't there. Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.