Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deprecated URL shows up in autocomplete

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

My issue mirrors this thread, where the user ultimately got no resolution.

Protonmail has changed from mail.protonmail.com to mail.protonmail.me. I have updated my bookmarks and removed mail.protonmail.com from my history, but the .com domain is still the suggestion when I start typing "mail". I have tried shift+delete, tried deleting the individual entries of "mail.protonmail.com" from my history, but the behaviour has not changed.

"Forget about this site" does not solve the root issue because I do not want to clear all my cookies and history for the site. Deprecated sites aren't the only example where this would come up – imagine having to delete your entire stackoverflow.com history just to change your default suggestion to some oft-used resource like store.mycompany.com.

Thanks

My issue mirrors [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1337558 this thread], where the user ultimately got no resolution. Protonmail has changed from mail.protonmail.com to mail.protonmail.me. I have updated my bookmarks and removed mail.protonmail.com from my history, but the .com domain is still the suggestion when I start typing "mail". I have tried shift+delete, tried deleting the individual entries of "mail.protonmail.com" from my history, but the behaviour has not changed. "Forget about this site" does not solve the root issue because I do not want to clear all my cookies and history for the site. Deprecated sites aren't the only example where this would come up – imagine having to delete your entire stackoverflow.com history just to change your default suggestion to some oft-used resource like store.mycompany.com. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi firefoxaccount6 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.