Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Application file extension changes in Preferences

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have tried in firefox Preferences to change the applications for file extensions when I download files. I do not want doc or other microsoft files to open aiutomaticaly in Pages, Numbers etc.. I want to use Open Office but Pages and Numbers are the default and it will not change no matter what I do,. Any ideas or help for this problem?

I have tried in firefox Preferences to change the applications for file extensions when I download files. I do not want doc or other microsoft files to open aiutomaticaly in Pages, Numbers etc.. I want to use Open Office but Pages and Numbers are the default and it will not change no matter what I do,. Any ideas or help for this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

On the first page of Settings under Applications have you tried selecting Always ask? (OpenOffice is given as an option in my settings.) Below, in theory, is a way to change download actions.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-firefox-behavior-when-open-file#w_changing-download-actions

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.