Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Alpenglow Issue

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I ran into an issue with the Alpenglow extension conflicting with the Dark Mode extension.

On version 105.0.1 (It may happen on other versions, it's just that I only tested it on that version.), all of the default themes, ran into defaults where they tend to fallback to the Default Dark Theme, which, while totally usable, is not the theme I wanted. The Alpine Theme was the theme that I tested with first, but it's actually also an issue on the Light theme as well. Both themes tested were official themes that were made by Mozilla, not a third-party.

I ran into an issue with the Alpenglow extension conflicting with the Dark Mode extension. On version 105.0.1 (It may happen on other versions, it's just that I only tested it on that version.), all of the default themes, ran into defaults where they tend to fallback to the Default Dark Theme, which, while totally usable, is not the theme I wanted. The Alpine Theme was the theme that I tested with first, but it's actually also an issue on the Light theme as well. Both themes tested were official themes that were made by Mozilla, not a third-party.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.