Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

low volumn on you tube

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi spammattic

more options

I have the volume control all the way up. I turn the volume control on videos all the way up. I have just updated Firefox. The sound is too low. Is there an add-on? It used to be OK, not now.

I have the volume control all the way up. I turn the volume control on videos all the way up. I have just updated Firefox. The sound is too low. Is there an add-on? It used to be OK, not now.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You have an issue with sound, but you did not provide evidence of the issue. see screenshot Show your sound settings. I have speakers plugged into my laptop headphone jack. What's your setup?

Hữu ích?

more options

two screen shots included. I have separate speakers plugged into the desktop computer.

Hữu ích?

more options

Let me log into windows and provide a better example...

Hữu ích?

more options

I am noticing this too. Using https://www.krtv.com/news/great-falls-news/lady-argos-basketball-team-earns-silver-at-fisu-america-games It sounds okay on Chrome not on FireFox. I don't usually make vids on my phone so apologies... put on YT channel. https://youtu.be/XzfUD153Xn4 This really started in September update.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.