Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac top bar not accessible in fullscreen video mode

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi katerina.hr4

more options

Hi! I recently made the switch from Chrome to Firefox and Im liking it aside from this one thing. When Im watching a video in full screen, moving the cursor to the top doesnt pop up Macs top bar (File, Edit, ..... battery, time).

This sounds like a banality but I mainly watch videos while getting ready, working etc, and I really need to see the time! Im used to always keeping the cursor at the top to see it. I searched around in settings and forums but didnt find any fix. The only solution seems to be to not use full screen which I think we can all agree just sucks in a major way.

Im using MacOS Monterey 12.3.1 and Firefox 102.0.1. Is there a way to fix this or nah? Any info much appreciated!

Hi! I recently made the switch from Chrome to Firefox and Im liking it aside from this one thing. When Im watching a video in full screen, moving the cursor to the top doesnt pop up Macs top bar (File, Edit, ..... battery, time). This sounds like a banality but I mainly watch videos while getting ready, working etc, and I really need to see the time! Im used to always keeping the cursor at the top to see it. I searched around in settings and forums but didnt find any fix. The only solution seems to be to not use full screen which I think we can all agree just sucks in a major way. Im using MacOS Monterey 12.3.1 and Firefox 102.0.1. Is there a way to fix this or nah? Any info much appreciated!

Giải pháp được chọn

Try to set this pref to true on the about:config page.

  • about:config => full-screen-api.macos-native-full-screen = true

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose. You should only do this if you know what you're doing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to set this pref to true on the about:config page.

  • about:config => full-screen-api.macos-native-full-screen = true

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

WARNING: modifying prefs directly via the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior, and there is no guarantee that this will keep working in future Firefox releases, so be cautious with modifying prefs if you aren't sure you understand their purpose. You should only do this if you know what you're doing.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Worked like a charm. Endless thanks!!! <3

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.