Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

e mail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

e mail with picture where sent to me did not show up in my mail

e mail with picture where sent to me did not show up in my mail

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is a browser not a email program. That would be what site you used to read your email and if they didn't properly attach the picture it will not be in the email.