Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Container Tabs - Always open

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Nikolas

more options

I am trying to set youtube to always open in Youtube container , when i right click on the logo or name of the container it doesn't do anything , at previous version was fine , is there any issue with current version ? is there another way to enable youtube to open always in it's own container ?

I am trying to set youtube to always open in Youtube container , when i right click on the logo or name of the container it doesn't do anything , at previous version was fine , is there any issue with current version ? is there another way to enable youtube to open always in it's own container ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

After fully uninstall firefox (delete library files e.t.c) and download again and re-sync everything is fine

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Nikolas, The link for the support site for Youtube Container is on the lower left side of this page -

Youtube Container https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-container/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search


Note that this extension hasn't been updated for four years. Also, previous versions are available.

Hữu ích?

more options

Thanks , i know this extension ( i am temporarily using it ) but in native containers , previously i was able to click on the container title and choose to always open in specific container that url , which now doesn't allow me

Hữu ích?

more options

This is from my windows pc , this option is missing from my mac!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

After fully uninstall firefox (delete library files e.t.c) and download again and re-sync everything is fine

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.