Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suspicious domain mozilla-api[.]com

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can someone confirm if mozilla-api[.]com is an official Mozilla domain? It was registered 7 months ago with Namecheap registrar. I am unable to find any overlap with official Mozilla infrastructure and I suspect this is a malicious domain.

Can someone confirm if mozilla-api[.]com is an official Mozilla domain? It was registered 7 months ago with Namecheap registrar. I am unable to find any overlap with official Mozilla infrastructure and I suspect this is a malicious domain.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

False alarm folks....domain registered by red team for a pentest.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

False alarm folks....domain registered by red team for a pentest.

more options

Those domains are like not Mozilla domains as Mozilla domains would always have mozilla as the top level domain (xxx.mozilla.org/com/net -> api.mozilla.com), so never get confused by domain that contain mozilla or firefox. There can of course be other domain used by Mozilla, but they would never have such a weird hostname.