Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

PLEASE HELP ASAP - CANNOT CONNECT TO GOOGLE OR GMAIL!!!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1376873 thread.

What is going on?

After doinf a reset to try and get rid of the yahoo redirect malware attached to the Firefox browser, now I cannot access google search engine within firefox, or my gmail email account. I get the error messages attached below. I have spent hours looking on your support pages and tried all ways and NOTHING WORKS!!!!

FIrefox has been my default browser for years but if you cannot fix this very annoying and frustrating bug, I will be forced to your Chrome.

Very unhappy with this

I am using a MacBook Pro and latest version of FIrefox 100.0

PLEASE HELP ASAP!!!!!

duplicate of [/questions/1376873] thread. What is going on? After doinf a reset to try and get rid of the yahoo redirect malware attached to the Firefox browser, now I cannot access google search engine within firefox, or my gmail email account. I get the error messages attached below. I have spent hours looking on your support pages and tried all ways and NOTHING WORKS!!!! FIrefox has been my default browser for years but if you cannot fix this very annoying and frustrating bug, I will be forced to your Chrome. Very unhappy with this I am using a MacBook Pro and latest version of FIrefox 100.0 PLEASE HELP ASAP!!!!!

Được chỉnh sửa bởi James vào