Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Send tab to device menu has duplicate items

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I see an extra item in "Send tab" menu but there are no duplicates in "Connected Services" list in settings, so there is no way to remove it.

I see an extra item in "Send tab" menu but there are no duplicates in "Connected Services" list in settings, so there is no way to remove it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to disconnect all older devices leaving only the first device you currently use. You can reconnect other devices when necessary.

more options

Another option is to remove everything, then reconnect only what you want to sync.