Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

recent iOS update to Catalina 10.15.7 resulted in deleting Firefox entirely. Just reloaded Firefox browser (which I prefer to Safari) but none of my bookmarks survived. Can I restore them from some record of them within Firefox? or do I just have to recreate them all?

recent iOS update to Catalina 10.15.7 resulted in deleting Firefox entirely. Just reloaded Firefox browser (which I prefer to Safari) but none of my bookmarks survived. Can I restore them from some record of them within Firefox? or do I just have to recreate them all?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

Please see the following the article on how to recover your bookmarks.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-lost-or-missing-bookmarks

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah