Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reload all open tabs

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hello. I use Firefox Nightly on my Android phone. Is there a way (maybe with an add-on) to refresh all the open tabs (also the inactive ones) everytime I launch Firefox Nightly app? I've tried using Reload All Tabs extension but it doesn't seem to work... Thanks.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi

This add-on is currently not available in Firefox for Android, but we are hopeing to make more add-ons available in a future update. You can follow progress on this work and leave comments at:

https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/20736

Hữu ích?

more options

Thanks. Do you mean that Reload All Tabs, right? Any other add-on I could use for doing that? Cheers. Luigi.

Hữu ích?

more options

There are no add-ons that I know off that are currently available in Firefox for Android that will help with this.

Hữu ích?

more options

Understood, thanks. I'll wait for that fix then.

Hữu ích?

more options

No problem, glad we could help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.