Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to reset / undo Gmail links always opening in the same container?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi c10

more options

I am not sure how it happened, but when I click on a link in my Gmail, it defaults to opening in the Shopping container. I cannot find a way to reset this behavior. I can only right-click on a link and select which container in which to open a new tab, but this does not change the default behavior thereafter.

Furthermore, I cannot see in the Firefox preferences tab a way to reset preferences for a specific container.

Thanks for your help!

Giải pháp được chọn

Are you using the Multi Account Containers extension because normally Firefox wouldn't open a website/link in a specific container ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Are you using the Multi Account Containers extension because normally Firefox wouldn't open a website/link in a specific container ?

Hữu ích?

more options

Yes, thank you. I incorrectly thought the add-on was an integrated part of Firefox. I will go post on the add-on's support site instead.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.