Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still unable to open google news.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Unable to open google news.Trouble shooting page directs to click a menu bar. Where is the menu bar?

Giải pháp được chọn

patjohndickinson said

Trouble shooting page directs to click a menu bar. Where is the menu bar?

On Mac, it's at the top of the screen, usually has menus like Firefox, File, Edit, and so forth.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This one? https://news.google.com/

For me, that redirects to

https://news.google.com/topstories?hl=en-US&gl=US&ceid=US:en

What happens when you try to load those pages? Blank page? Error message? Wrecked layout?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

patjohndickinson said

Trouble shooting page directs to click a menu bar. Where is the menu bar?

On Mac, it's at the top of the screen, usually has menus like Firefox, File, Edit, and so forth.

Hữu ích?

more options

By the way, did you try the Safe/Troubleshoot Mode test from your other thread: https://support.mozilla.org/questions/1351889

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.