Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

It says that firefox is updated, but when I check it is still version 66

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use Ubuntu 14.04 version, and I recently updated firefox manualy, an it says that it is updated, but when i check in the About firefox section it says that it is still on version 66. And i can't use firefox anymore because it crashes constantly. But it is updated. How can i fix this?

I use Ubuntu 14.04 version, and I recently updated firefox manualy, an it says that it is updated, but when i check in the About firefox section it says that it is still on version 66. And i can't use firefox anymore because it crashes constantly. But it is updated. How can i fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You appear to be using Firefox 66 from the Ubuntu repositories, so it is possible that newer versions aren't supported by your distro.

Do you meet the requirements for the current release ?

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

You can find the full version of the current Firefox release (92.0) in all languages and all operating systems here: