On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Notes - Sync not available?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Brodie

more options

Hi, The sync option in Firefox Notes which used to be bottom left of the window seems to be missing (see attached image).

Has the sync facility been removed, or am I missing something?

Thanks!

Hi, The sync option in Firefox Notes which used to be bottom left of the window seems to be missing (see attached image). Has the sync facility been removed, or am I missing something? Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes, it has been removed a long time ago.

See Firefox Notes status.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, it has been removed a long time ago.

See Firefox Notes status.

more options

Thank you for your helpful reply! I'm dissapointed to learn that though!

Thanks!