Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

facebook not loading in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Facebook does not load in Firefox on Macbook pro or macbook air for the past two days.  ????????Not happy. Works in Safari. If Firefox is so difficult to use will delete from all our computers.

Facebook does not load in Firefox on Macbook pro or macbook air for the past two days. ????????Not happy. Works in Safari. If Firefox is so difficult to use will delete from all our computers.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

What happens when you try to open Facebook? Is there any error message?