Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox kan niet downloaden. virusscan mislukt. Dus installatie niet mogelijk

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox kan niet downloaden. virusscan mislukt. Dus installatie niet mogelijk

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The first problem may cause the other two. Is it 'Firefox cannot be downloaded' or 'Firefox cannot download'? If it is the latter then there are many reasons why a file may download to fail. What works for me is resuming the file download until it completes.

Hữu ích?

more options

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

You can find the full version of the current Firefox release (90.0.2) in all languages and all operating systems here:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.