Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zoom gesture in Firefox on wayland

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzzaaazzzsssddd

more options

I am using linux kde neon on wayland. Firefox version 90. On ubuntu with gnome 40, my touchpad zoom works. I didn't have any problems on kubuntu either. But on Kde neon, gestures don't work. I forced the MOZ_ENABLE_WAYLAND = 1 setting to enable wayland support. About: support shows that wayland is supported by the browser. Also I tried the settings MOZ_USE_XINPUT2 = 1 and GTK_USE_PORTAL = 1, but they didn't help either. Gestures in the system itself work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

zzzaaazzzsssddd said

I am using linux kde neon on wayland. Firefox version 90. On ubuntu with gnome 40, my touchpad zoom works. I didn't have any problems on kubuntu either. But on Kde neon, gestures don't work. I forced the MOZ_ENABLE_WAYLAND = 1 setting to enable wayland support. About: support shows that wayland is supported by the browser. Also I tried the settings MOZ_USE_XINPUT2 = 1 and GTK_USE_PORTAL = 1, but they didn't help either. Gestures in the system itself work.

Also, all gesture settings in about: config are enabled.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.