Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My 'Other Bookmarks' used to open on the left of the screen. Now they appear on the right hand side. How do I get them back to the left hand side please. The toolbar is ok and the regular drop down is ok.

Giải pháp được chọn

Is this about the bookmarks sidebar or about a list that opens if you click a toolbar button to open a drop down list ?

To move the sidebar to the left side, see:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Is this about the bookmarks sidebar or about a list that opens if you click a toolbar button to open a drop down list ?

To move the sidebar to the left side, see:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.