Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Browser crashes at startup

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

I bought a new system with latest OS Big Sur, I'm using Firefox v49.1 (required version) for my official purpose. So I installed this version in my Mac and it works smoothly, suddenly it quits and showing crash alert. I reinstalled again and again, but it's not worked. I fed up with this issue. Please guide me to solve this. Previously I was using Mac with High Sierra OS. That time I haven't face this issue ever.

I bought a new system with latest OS Big Sur, I'm using Firefox v49.1 (required version) for my official purpose. So I installed this version in my Mac and it works smoothly, suddenly it quits and showing crash alert. I reinstalled again and again, but it's not worked. I fed up with this issue. Please guide me to solve this. Previously I was using Mac with High Sierra OS. That time I haven't face this issue ever.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I strongly recommend updating to the most recent version of Firefox - the copy that you are using is about five years old and has had many updates since to fix security and stability issues.

more options

Duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341873 Browser crashes at startup