Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i forgot my password but is still connected to the account, is there a way so i can transfer the sync data to a different profile or change my current account password so i wont lose my sync data?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tim

more options

is there a way so i can transfer the sync data to a different profile or change my current account password so i wont lose my sync data? inside my current firefox account i have tons of data i would rather not lost so please tell me a way to keep all my data

Giải pháp được chọn

If you go into the FireFox options/settings for passwords and logins, i think you will find your FireFox account login and password.

inside the password section search for FireFox and jot down the info.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

If you go into the FireFox options/settings for passwords and logins, i think you will find your FireFox account login and password.

inside the password section search for FireFox and jot down the info.

Hữu ích?

more options

Hi tim, Firefox stores all your data locally so you can back up your profile folder -- unless you have lost access to your computer where you had Firefox set up. See: Back up and restore information in Firefox profiles.

Hữu ích?

more options

You can install the About Sync extension in Firefox 72 and newer on desktop to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

more options

·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben said

If you go into the FireFox options/settings for passwords and logins, i think you will find your FireFox account login and password. inside the password section search for FireFox and jot down the info.

i checked this last time but for some reason it doesnt save my passwords, i had 2 firefox account passwords in about:logins but none of them work

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can install the About Sync extension in Firefox 72 and newer on desktop to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension. Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

does this extension help me transfer data? if so how?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.