Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bold fonts on Firefox 89

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Firefox 89 introduced super-extra-duper fatty bold fonts. Fatter than the Futura bold fonts. I want to get rid of this uglyfaced font that is hardly readable on non-retina screens.

Tried to lower the level of [ layout.css.font-visibility.level ] from default 3 to 1 ... doesn't do anything.

Do the Mozillians really believe that every FF user has a Retina type screen before their eyes ? With the 20/20 vision of Superman ? What were the devs thinking ???

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.