Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

language

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 604 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bonjour , depuis quelques mois mon compte WISH est en langue russe , comment y remédier , je me suis inscrite en français , merci pour la réponse

bonjour , depuis quelques mois mon compte WISH est en langue russe , comment y remédier , je me suis inscrite en français , merci pour la réponse

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Bonjour

You can try to clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào