Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font keeps changing to Symbol font in broswers, web sites and emails

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hongyy

more options

Will not hold a font - I have to clear history and then reboot computer then it's fine for a about an hour then changes to a Symbol font - goes from Times to Times Symbol. see screen shot below .

Yes I have gone into preferences and changed the font to Helvetica now but still changes to times symbols after about an hour - never had this problem before downloading 88.0.1 (64-bit)

Will not hold a font - I have to clear history and then reboot computer then it's fine for a about an hour then changes to a Symbol font - goes from Times to Times Symbol. see screen shot below . Yes I have gone into preferences and changed the font to Helvetica now but still changes to times symbols after about an hour - never had this problem before downloading 88.0.1 (64-bit)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello there,

There is an article by Mozilla on how to fix preferences that won't save, maybe that will help you out

Here's the link: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save

Hope it helps.