Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is broken

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Господи какой же у вас говнючий браузер. Постоянно вылетает, постоянно крах плагинов, постоянно надо восстанавливать сессию, постоянно тормозит загрузка сайтов а то и вовсе ни хрена не загружается. как это уже все достало...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.