Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suggestion to speed up my Firefox browser emptied/deleted my Norton Password Vault

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox sent a suggestion to fix my slow browser. I did it and it deleted/emptied my Norton Password Vault. How can I restore all those lost usernames and passwords? I see a new file on my desktop, "Old Firefox Files". Is something there I can restore?

Using Windows 10.

Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.