Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to switching multiple addon at once

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I want to switching on/off multiple extension at once, but built-in addon management is not capable of it (even swiping out disable addon when switched) , and there are no addon doing it.

I imagines like this , which doing preset type of management.

Any help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.