Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nvidia problems site

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I cant choose nvidia graphic driver. https://streamable.com/vyv5vz

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

...you want us to follow your link to something called streamable?

In this age of 'don't click on links'?

Hữu ích?

more options

Which site are you using? In past threads, one workaround was to start here instead:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.