Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Electing NOT to use FireFox Sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Folks All I wish to do is NOT use FF sync and stop asking me, now warning me that I am not using Sync.

Do NOT want to use FireFox Sync. I keep getting inundated with "Sign Into Your Account to enable FF Sync. "

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.