Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is network ID

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

When entering "about:networking#networkid" FF display a network ID value. What is this value represent and how is it used.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

My Network ID has not changed since Feb-2021

more options

Hi

I am going to lock this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1329239