Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flashing and Flickering Screen

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi, I just installed FireFox on my Early 2011 MacBook Pro, and every time a page loads up, the screen flashes and flickers with long horizontal bars. It's not just the browser bar, it's the entire screen, and it's making FireFox unusable on my laptop. I tried changing the hardware acceleration, which reduced the amount of flashing but did not stop it from happening. I also tried running FireFox in safe-mode but I am still having the same issue. Any ideas on how I can fix this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.