Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

DRM content won't play

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

After installing the DRM content through the browser I still cannot play any videos on Netflix or Udemy.

I have run this website (https://www.jeffersonscher.com/sumo/html5-video.html) from previous answers to check and the results are attached to the question.

I have also checked media.eme.enabled and it is set to true.

I am very much puzzled by this.

After installing the DRM content through the browser I still cannot play any videos on Netflix or Udemy. I have run this website (https://www.jeffersonscher.com/sumo/html5-video.html) from previous answers to check and the results are attached to the question. I have also checked media.eme.enabled and it is set to true. I am very much puzzled by this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Cool. Please mark the issue as solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do you have this checked? see screenshot I ask the questions because other user running Linux are missing this option.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Also make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Hey! I ended up running this:

sudo apt install ubuntu-restricted-extras

solution found here: https://askubuntu.com/questions/1193012/ubuntu-19-10-firefox-cant-play-drm-content

which solved the problem. The command would not run at first which is why I thought I had to check with other community members.

Thank you for your quick response though!!!

more options

Giải pháp được chọn

Cool. Please mark the issue as solved.