Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading Mozilla Fire Fox.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 138 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My Mac is less than a year old ....OS 10.15.7. I cannot download the latest version of Firefox. Please help. Thank You.

Giải pháp được chọn

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Were you using this link? Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Were you using this link? Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Hữu ích?

more options

Who would have guessed? I tried every download but that one!! Thank you Fred! Everything downloaded perfectly and I am using Fire Fox. Hallelujah!!! Your answer made my day!!!

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.