Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://www.speedtest.net/

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

This is a odd one. i know it has work before , i have use Firefox for many years. so something most have change this.

its not that the speed is lost is more a Firefox just sho or think it is. ( Browser issue only. ) https://www.speedtest.net/

Work fine with chrome and MS EDGE and MS app store. with sppedtest from

and i know it did work from the past, because i know i have tested with it, but i bet a update or something cause Firefox to do this.

the bandwide is there , its just Firefox that half the speed in the Browser. this is not even about slow , but i bet other firefox user will not know that, and problem is also when did this happend, before it was show in the browser.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.