Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot play video

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19662 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anchitxp

more options

I use firefox 83.0 on Ubuntu 20.04. Browser does not play videos on Twitter, Reddit or Netflix. Youtube plays some videos but some videos show error "your browser does not currently recognize any of the video formats available". I cannot find any viable solution. what should I do?

I installed chrome and it plays all the videos. So there must not be any problem in OS.

I use firefox 83.0 on Ubuntu 20.04. Browser does not play videos on Twitter, Reddit or Netflix. Youtube plays some videos but some videos show error "your browser does not currently recognize any of the video formats available". I cannot find any viable solution. what should I do? I installed chrome and it plays all the videos. So there must not be any problem in OS.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't play videos compressed with patented video codecs like H.264 without an external assist. On Linux, I think Firefox looks for the FFmpeg package to be installed on the OS. Can you find that in your package manager?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox doesn't play videos compressed with patented video codecs like H.264 without an external assist. On Linux, I think Firefox looks for the FFmpeg package to be installed on the OS. Can you find that in your package manager?

more options

Thank you for the solution. Package manager did not have ffmpeg and firefox started playing videos as soon as I installed it.