Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop-downs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

My allowed pop-ups (java pop-ups) for some reason now arrive as pop-downs. I am working with multiple screens and in multiple windows. And instead of expected small window appearing at the top of the active window each pop-up appears UNDERNEATH active window and exactly of the same size. and it is a headache to find it after. Any solution?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.