Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to disable enhanced tracking protection in Firefox on all site. global switch ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

how to disable enhanced tracking protection in Firefox on all site. global switch I don't want someone to make me happy, by force. profiling by websites and targeted advertising does not hurt. I remember in 2005, Firefox was a browser for advanced users. today it is assumed that the user is stupid

so you have to impose everything on him and not let him change anything beside colors . 

the leader in treating a user like a fool is google, that's why I came back to Firefox after four years. however, I can see that this is also a little such a policy and the solution is forced upon the user.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.