Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

when I open 2 firefoxs more memory is used. When I close one firefox my memory usage stays the some. When I open a new firefox my memory goes up until I am using over a gig. All other network software decreases memory usage, like Google Chrome, why can't yours?

when I open 2 firefoxs more memory is used. When I close one firefox my memory usage stays the some. When I open a new firefox my memory goes up until I am using over a gig. All other network software decreases memory usage, like Google Chrome, why can't yours?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I had a similar issue in openSUSE with kmozillahelper. Can you check the processes and see if kmozillahelper is also on MAC?