Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost all old data and folders in Toolbar Bookmarks due to update sync

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vikas Singh

more options

How is it possible to go back and revert my toolbar that synced with my work PC. I have 5 plus years of bookmarks and folders that I have lost due to the fact it synced up. Is the older data synced anywhere on my local Mac PC??

To Be clear-my synced version is through Mozilla which I did not know was not signed in for yearsw on my mac desktop at home but should or could've been. So therefor all my work is lost as it updated to my new work PC. The lost version is the master,

Giải pháp được chọn

How you can undo sync on firefox?

You should have disconnected the sync on the computer you were giving away first.

With sync, there is no going back.

Restore Bookmark Backups

Firefox automatically makes backups of the bookmarks. These are stored in the bookmarkbackups folder.

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B.

Once the window is open, at the top of the page, press the button labeled Import and Backup. Select Restore. From the list, pick the file you want and click it

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

How you can undo sync on firefox?

You should have disconnected the sync on the computer you were giving away first.

With sync, there is no going back.

Restore Bookmark Backups

Firefox automatically makes backups of the bookmarks. These are stored in the bookmarkbackups folder.

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B.

Once the window is open, at the top of the page, press the button labeled Import and Backup. Select Restore. From the list, pick the file you want and click it

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.