Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync connected but no synchronisation at all

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi All, I have been looking everywhere and now answer. I am using sync since several years and I got a new laptop from my job. I connected with sync, no problem. But no synchronisation of my tabs or passwords. I click on synchronize now and nothing happens...

Does anyone know what is happening ?

Thanks a lot and regards !

Jean

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.